Haqqımızda

Die GICON®-International Training and Business Development GmbH (GICON®-InTraBiD) beynəlxalq fəaliyyətdə olan GİCON firmalar qrupunun bir müəssisəsidir. Müəssisə, artıq 300-dən çox əməkdaşımızın bilik və bacarığına arxalanaraq tələbata müvafiq dünyanın 8 ölkəsində fəaliyyət göstərir. GICON  uzunillik təcrübələri, müəssisənin fəaliyyət gücünü, sahə tədqiqatı resurslarını və yenilikləri,  işgüzar münasibətlərin beynəlxalq səviyyəyə gətirilməsini, eləcə də təlim və təkmilləşdirməni (capacity building) GICON®-InTraBiD daxilində birləşdirir.