Komanda

Bizim komandamızin üzvləri yüksək fəaliyyət imkanlarına malikdirlər və ingilis dili ilə yanaşı olaraq rus, çin, ispan kimi müxtəlif dil bacarıqlarına da malikdirlər.

Komanda praktiki, tətbiqi biliklərin  ötürülməsi fəlsəfəsi ilə işləyir. Yeni yollar axtarmaq və onlarla irəli getmək bizim tələbimizdir. Təlimdə, işgüzar əlaqələrin birləşdirilməsində, yaxud münasibətlərin inkişafında- biz yeni ideyalar və yaxınlıq imkanlarını inkişaf etdiririk.

Bu metod və məzmunlara, eləcə də bizim Sizləri daha uzun müddət dəstəkləyəcəyimiz dəyişikliklərə də.