Drezdenin müəssisəsi olan GICON® International Training and Business Development GmbH (GICON®-InTraBiD) bütün dünyada fərdi və ictimai şəxslərə təlim və təkmilləşmə tədbirləri kimi geniş spektr, eləcə də alman müəssisə və idarələrinə baxış təklif edir.

Bizim komandamızın təcrübəli mütəxəssislərinin bilik, bacarıq və əlaqələri sayəsində Siz, beynəlxalq işgüzar münasibətlərin qurulmasına hazırlıq, eləcə də müəssisənizin innovasiyalar və dəyişikliklərlə yaxınlığından yararlana bilərsiniz.